เส้นทางอริยะ

ที่มา : หนังสือเส้นทางอริยะ (ทพ.บัญชา ศิริไกร แปล)

ผู้เขียนได้อ่านคำประกาศสำนักเลขาสวรรค์ในช่วงต้นของหนังสือ เส้นทางอริยะ เห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจสำหรับให้ผู้บำเพ็ญได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยขอยกมาโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ความหมายเส้นทางอริยะ

 คือ เส้นทางของอริยเจ้า ผู้ปวารนารณาตัวต่อศาสนธรรมใดก็ตาม ก่อนอื่นต้องมีมนุษยธรรมเสียก่อน ครอบครัวอบอุ่นขั้นตอนต่อไปก็ ปฏิบัติตามธรรมะสวรรค์ ไม่ขัดเบื้องบน ไม่ขัดคุณธรรมจนเกิดความชั่ว เป็นการหาเวรกรรม

2. การปฏิบัติ

ก่อนอื่น “สงบจิต” ฝึกฝนจน “สงบอารมณ์” ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติ 2 ข้อนี้ก่อน ไม่เร่งรีบ ไม่โกรธแค้น รู้สึกสำนึกคุณในใจ มีวิริยะ สำรวจตน สำนึกผิดเสมอ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการช่วยให้เส้นทางอริยะปลอดโปรง

3. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องตระหนัก

“ในกฏแห่งกรรม” หากเคร่งไปทางหลุดพ้นฝ่ายเดียว ไม่ขยันขันแข็งในการทำบุญทำกุศล สร้างสาธารณประโยชน์แล้วมักพบกับความเจ็บป่วยหรืออุปสรรคต่างๆ ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าใจในข้อนี้ ควรสร้างบุญกุศลเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร เจ้าหนี้ ทำไปเรื่อยจนหมดความผูกพัน ก็สามารถเดินบนเส้นทางอริยะโดยไม่มีอุปสรรค

You may also like...

Leave a Reply