สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย บางคนเป็นแต่ไม่แสดงอาการ ส่งผลทำให้หัวใจพองโตผิดปกติ หลอดเลือดแข็ง ในทางการแพทย์แผนไทยมีสมุนไพรที่ช่วยทำให้ไขมันลด หลอดเลือดดี เช่น กระเจี๊ยบ พุทราจีน มะกรูด จะมีวิธีการกินอย่างไร

You may also like...

Leave a Reply