ฌาน คือ อะไร

พระสังฆปรินายก ฮุยเน้ง(เวยหล่าน) กล่าว

หลุดพ้นจากสิ่งภายนอก รวมทั้งบาป อกุศลทั้งปวง จิตไม่มีการคิดเกิดขึ้น ภายในพบจิตตนเองอย่างสงบแล้วไซร้ นั้นคือ ฌาน

แหล่งที่มา เส้นทางอริยะ (ผู้แปล ทพ.บัญชา ศิริไกร) หน้า 34

You may also like...

Leave a Reply