ดับไม่เหลือ ก่อนตาย ต้องได้ฟัง

แหล่งที่มา : YouTube Channal : DIY Channel

พุทธะทาสกล่าว : การไม่ยึดมั่นถือมัน ในตัวกู ของกู … การเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งนั้นไม่ใช้เรา ของเรา เมื่อ มีการรับรู้ทางอายะตนะ มีการปรุงตามกิเลส ตัฌหา ให้เห็นตามที่เป็นจริงไม่มีอะไรที่เราจะยัดมั่นถือมัน ที่เกิดได้เพราะเราเผลอ และควรละอาย กลัว ต่อสิ่งที่จะทำจนมีสติแล้วดับไม่เหลือต่อสิ่งที่มากระทบ … เมื่อหมดแต่ละวันควรพิจารณาว่าเรามีสติสมบูรณ์แล้วละอะไรได้บ้าง …การดับไม่เหลือแห่งตัวตน เราต้องบริหารใจให้ถูกต้องในทุกกรณีทุกลมหายใจ จนไม่ผิดพลาดเลย การดับไม่เหลือ ก่อนตายให้เราปล่อยไม่ตามสถาพเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่น ไม่มีความหวัง ความอยาก หากเราเจออุบัติเหตุต้องเสียชีวิต จงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือ ตามที่เราได้ปฏิบัติมา หากเราเจ็บมากให้ขอบใจความเจ็บปวดทำให้เราเห็นว่ารางกายนี้ทุกข์จริงๆ จนเกิดปิติ ขึ้น

You may also like...

Leave a Reply