การละกามราคะ

แหล่งที่มา : YouTube : Dhama.com

หลวงพ่อปราโมทย์ กล่าว “ฌามเสื่อม เมื่อเราเสพกามราคะ เป็นกฏธรรมชาติ … เมื่อมีความต้องการทางเพศรู้ทัน”

มีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านมีกามหรือมัย
พุทธะเจ้าได้ตรัจต่อผู้ที่ถามว่าท่านมีกามราคะหรือมัย “เราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตก”

กามราคะไมใช้สู่ง่าย จะทำได้ต้องอานาคามี เครื่องมือในการต่อสู่ อสุภ

You may also like...

Leave a Reply