ประโยชน์ของการรู้จักตนเอง

แหล่งที่มา : Youtube Channal We Oneness

ความรู้ของคนอื่นไม่ใช้ความรู้ของเราจนกว่าตัวเราลงมือปฏิบัติ เช่น การให้อภัยตนเองจะมีความสุข แต่จะสุขได้ต้องลงมือปฏิบัติจนเห็นจริง การทำสมาธิคือการเฝ้าสังเกตุใจของตนเอง
“ก๊อต จิรายุ”

You may also like...

Leave a Reply