ผักไร้ดินเสี่ยงสารตกค้าง 

แหล่งข้อมูล : Spring News

รายการ ต้นเรื่อง กับศุภโชค โอภาสะคุณ วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.20 น. ดำเนินรายการโดย คุณศุภโชค โอภาสะ รายการที่จะพาทุกท่านไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกเรื่องสำคัญ วันนี้พาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับ ผักไร้ดิน หรือ ผักไฮโดรโปนิกส์ กับความเสี่ยงสารตกค้างในผัก เมื่อเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน (Thai-PAN) บ่งชี้ว่าพบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักไฮโดรโปนิกส์สูงกว่าผักทั่วไปและเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งมี่ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็ง ผักไฮโดรโปนิกส์จะปลอดภัยเหมาะแก่การรับประทานหรือไม่ ติดตามรายละเอียดได้ในรายการ

You may also like...

Leave a Reply