Category: ปัญญา

ปัญญาการเห็นตามความเป็นจริง

0

ดับไม่เหลือ ก่อนตาย ต้องได้ฟัง

แหล่งที่มา : YouTube Channal : DIY Channel พุทธะทาสกล่าว : การไม่ยึดมั่นถือมัน ในตัวกู ของกู … การเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งนั้นไม่ใช้เรา ของเรา เมื่อ มีการรับรู้ทางอายะตนะ มีการปรุงตามกิเลส ตัฌหา ให้เห็นตามที่เป็นจริงไม่มีอะไรที่เราจะยัดมั่นถือมัน ที่เกิดได้เพราะเราเผลอ และควรละอาย กลัว ต่อสิ่งที่จะทำจนมีสติแล้วดับไม่เหลือต่อสิ่งที่มากระทบ … เมื่อหมดแต่ละวันควรพิจารณาว่าเรามีสติสมบูรณ์แล้วละอะไรได้บ้าง …การดับไม่เหลือแห่งตัวตน เราต้องบริหารใจให้ถูกต้องในทุกกรณีทุกลมหายใจ จนไม่ผิดพลาดเลย การดับไม่เหลือ ก่อนตายให้เราปล่อยไม่ตามสถาพเห็นว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดมั่น ไม่มีความหวัง ความอยาก หากเราเจออุบัติเหตุต้องเสียชีวิต...

0

การละกามราคะ

แหล่งที่มา : YouTube : Dhama.com หลวงพ่อปราโมทย์ กล่าว “ฌามเสื่อม เมื่อเราเสพกามราคะ เป็นกฏธรรมชาติ … เมื่อมีความต้องการทางเพศรู้ทัน” มีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านมีกามหรือมัยพุทธะเจ้าได้ตรัจต่อผู้ที่ถามว่าท่านมีกามราคะหรือมัย “เราไม่มีกามราคะเพราะเราไม่มีกามวิตก” กามราคะไมใช้สู่ง่าย จะทำได้ต้องอานาคามี เครื่องมือในการต่อสู่ อสุภ

0

ประโยชน์ของการรู้จักตนเอง

แหล่งที่มา : Youtube Channal We Oneness ความรู้ของคนอื่นไม่ใช้ความรู้ของเราจนกว่าตัวเราลงมือปฏิบัติ เช่น การให้อภัยตนเองจะมีความสุข แต่จะสุขได้ต้องลงมือปฏิบัติจนเห็นจริง การทำสมาธิคือการเฝ้าสังเกตุใจของตนเอง“ก๊อต จิรายุ”

0

เส้นทางอริยะ

ที่มา : หนังสือเส้นทางอริยะ (ทพ.บัญชา ศิริไกร แปล) ผู้เขียนได้อ่านคำประกาศสำนักเลขาสวรรค์ในช่วงต้นของหนังสือ เส้นทางอริยะ เห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจสำหรับให้ผู้บำเพ็ญได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยขอยกมาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 1. ความหมายเส้นทางอริยะ  คือ เส้นทางของอริยเจ้า ผู้ปวารนารณาตัวต่อศาสนธรรมใดก็ตาม ก่อนอื่นต้องมีมนุษยธรรมเสียก่อน ครอบครัวอบอุ่นขั้นตอนต่อไปก็ ปฏิบัติตามธรรมะสวรรค์ ไม่ขัดเบื้องบน ไม่ขัดคุณธรรมจนเกิดความชั่ว เป็นการหาเวรกรรม 2. การปฏิบัติ ก่อนอื่น “สงบจิต” ฝึกฝนจน “สงบอารมณ์” ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติ 2 ข้อนี้ก่อน ไม่เร่งรีบ ไม่โกรธแค้น รู้สึกสำนึกคุณในใจ มีวิริยะ...

0

ฌาน คือ อะไร

พระสังฆปรินายก ฮุยเน้ง(เวยหล่าน) กล่าว หลุดพ้นจากสิ่งภายนอก รวมทั้งบาป อกุศลทั้งปวง จิตไม่มีการคิดเกิดขึ้น ภายในพบจิตตนเองอย่างสงบแล้วไซร้ นั้นคือ ฌาน แหล่งที่มา เส้นทางอริยะ (ผู้แปล ทพ.บัญชา ศิริไกร) หน้า 34